Klauzula informacyjna 7 dniowe wyzwanie

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy zapewnić, że chronimy Twoje dane osobowe na najwyższym poziomie, a w niniejszym dokumencie znajdziesz wszystkie informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Heyedu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-131) przy ul. Józefa Mehoffera 29, lok. U2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940780, NIP: 5242930811, REGON: 520786340, o kapitale zakładowym w wysokości 25 000 zł.

 1. Jak się skontaktować z Administratorem? 

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

    pod adresem e-mail:business@heyedu.com
korespondencyjnie:ul. Józefa Mehoffera 29, lok. U2, 03-131 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: business@heyedu.com

 1. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania danych zależy tego, w jaki sposób korzystasz z usług Administratora:

 1. Uczestnicy wyzwania “ 7 dniowe wyzwanie HeyEdu”

Jeżeli przystąpiłeś do wyzwania “7 dniowe wyzwanie HeyEdu, przetwarzamy Twoje dane podane w procesie rejestracji, w tym w szczególności imię i adres e-mail, w celu:

 • wykonania umowy (w tym przesyłania e-maili z kolejnymi zadaniami oraz z informacjami dotyczącymi możliwości kontynuacji Twojej edukacji w ramach innych programów oferowanych przez nas) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.
 1. Uczestnicy wyzwania 7dniowe wyzwanie HeyEdu Opcja Premium

Jeżeli zdecydowałeś się na kontynuację swojej edukacji w ramach Opcji Premium, przetwarzamy Twoje dane wskazane powyżej a dodatkowo dane podane do wystawienia faktury. 

Dane te są przetwarzane przez nas w celach wskazanych w pkt 1 powyżej a dodatkowo w celu wystawienia faktury – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązków prawnych.

 1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 • przez czas niezbędny do wykonania umowy;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 1. Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

 1. Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

 1. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 24 kwietnia 2023 roku.

Close

HeyEdu Sp. z o.o. use the information you provide on this form to be in touch with you. For more information about our privacy practices please visit our Privacy Policy.